Struktur Organisasi SDIT Al-Izzah Serang Tahun Pelajaran 2018/2019

 

Kepala Sekolah | Anjar Hardini, SP

Bendahara | Hj. Nurhayati, M.Pd

Waka Kurikulum | Diyah Wiyati, S.Pt. – Eneng Novalia Haris, S.Pd.I.,

Waka Kesiswaan | Hj. Lailatul Qodri, SH

Waka Sarana Prasarana | Agus Sadikin, S.Ag., M.Pd

Koordinator Keuangan | Laila Uswatunnisa, M.Pd

Koordinator PD  | Endah Dwi Harmiyati, ST

Koordinator Lomba dan Pramuka| Qurrotu Uyun, S.Pd.I

Koordinator PAI dan BPI  |  Nani Khaerani, S.Ag/Asep Saepullah, S.Pd.I

Koordinator K3/Adiwiyata | Nur Rohman Al Furqon, S.Pd.I

Kordinator PSB dan Web | Iwan Kurniawan, M.Pd

Koordinator Kelas 1 | Rofi’ah, S.Pd.

Koordinator Kelas 2 | Euis Atikah, S.Pd.I

Koordinator Kelas 3 | Gusnawati, S.Ag., M.Pd

Koordinator Kelas 4 | Mumun Maemunah, S.Pd.I

Koordinator Kelas 5  |  Dedi Kurniadi S.Pd

Koordinator Kelas 6 |  Siti Khotimah, S.Si

 

Dewan Guru